ونلافاکسین هیدروکلراید

Venlafaxine HCL

افسردگی

اشکال دارویی ونلافاکسین هیدروکلراید

Cap ,Tab : 37.5 , 75 mg Cap : extended Release 150 mg

مصرف در دوران حاملگی ونلافاکسین هیدروکلراید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم ونلافاکسین هیدروکلراید

سایمتیدین می تواند باعث افزایش معنا دار غلظت و فلافاکسین و بروز عارضه در افراد مسن و مبتلایان به اختلالات کلیوی و مبتلا به هیپرتانسیون شود. مصرف هم زمان با فن لفرین، سلژیلین، ترانپل سیپرامین ممکن است باعث ایجاد سندرم سروتونینی شود که از جمله علایم آن تحریک پذیری و بی قراری، لرز و افت سطح هوشیاری می باشد، همزمان با یکدیگر تجویزنکند تا چهارده روزبعد از قطع MAOI ها و نلافاکسین را آغاز نکنید، بعد از یک هفته ازقطع ونلافاکسین MAOI را آغاز نکنید مصرف هم زمان با ترامادول ممکن است باعث ایجاد سندرم سروتونین شود. موارد منع مصرف: در بیماران با حساسیت به دارو افرادی که بلافاصله 14 روز از داروهای MAOI استفاده کرده اند ممنوع است

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها