اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
ونلافاکسین هیدروکلراید

ونلافاکسین هیدروکلراید

Venlafaxine HCL

افسردگی
شرکت های تامین کننده ونلافاکسین هیدروکلراید
 • KRKA [ اسلوونی ]
 • دارو پخش - کارخانه
 • باختر بیوشیمی
 • داروسازی پور سینا
 • تدبیر کالای جم
 • تهران شیمی
 • سامی ساز
 • سبحان دارو
 • داروسازی سها
 • عبیدی
 • داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران]
 • فارابی
 • کیمیدارو
 • اکتوور
اشکال دارویی ونلافاکسین هیدروکلراید
Cap ,Tab : 37.5 , 75 mg Cap : extended Release 150 mg
مصرف در دوران حاملگی ونلافاکسین هیدروکلراید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم ونلافاکسین هیدروکلراید

سایمتیدین می تواند باعث افزایش معنا دار غلظت و فلافاکسین و بروز عارضه در افراد مسن و مبتلایان به اختلالات کلیوی و مبتلا به هیپرتانسیون شود. مصرف هم زمان با فن لفرین، سلژیلین، ترانپل سیپرامین ممکن است باعث ایجاد سندرم سروتونینی شود که از جمله علایم آن تحریک پذیری و بی قراری، لرز و افت سطح هوشیاری می باشد، همزمان با یکدیگر تجویزنکند تا چهارده روزبعد از قطع MAOI ها و نلافاکسین را آغاز نکنید، بعد از یک هفته ازقطع ونلافاکسین MAOI را آغاز نکنید مصرف هم زمان با ترامادول ممکن است باعث ایجاد سندرم سروتونین شود. موارد منع مصرف: در بیماران با حساسیت به دارو افرادی که بلافاصله 14 روز از داروهای MAOI استفاده کرده اند ممنوع است

اشکال دارویی ونلافاکسین هیدروکلراید
 • کپسول آهسته رهش آلوینتا 37.5 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش ونلافاکسین دی.پی 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین داروپخش 75 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش ونلافاکسین دی.پی 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین داروپخش 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلابیوکس 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلابیوکس 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین پورسینا 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین پورسینا 37.5 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش دپریلکس 37.5 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش دپریلکس 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم
 • قرص دپراکسین 37.5 میلی گرم
 • قرص دپراکسین 75 میلی گرم
 • قرص ونلاکسین 75 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش ونلاکسین اس آر 75 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش ونلاکسین اس آر 150 میلی گرم
 • قرص ونلاکسین 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین-سها چهارباغ 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین-سها چهارباغ 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین-عبیدی 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین-عبیدی 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین اف سی پی 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین اف سی پی 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین فارابی 75 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین فارابی 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین کیمیدارو 37.5 میلی گرم
 • قرص ونلافاکسین کیمیدارو 75 میلی گرم
 • ALVENTA Modified release Capsule 37.5 mg
 • VENLAFAXINE D.P 150MG SUSTAINED RELEASE CAP
 • VENLAFAXINE DAROUPAKHSH 75MG TAB
 • VENLAFAXINE D.P 75MG SUSTAINED RELEASE CAP
 • VENLAFAXINE DAROUPAKHSH 37.5MG TAB
 • VENLABIOX 37.5MG TAB
 • VENLABIOX 75MG TAB
 • VENLAFAXINE PURSINA 75MG TAB
 • VENLAFAXINE PURSINA 37.5MG TAB
 • DEPRILAX 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
 • DEPRILAX 75MG EXTENDED RELEASE CAP
 • VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 75MG TAB
 • VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 37.5MG TAB
 • DEPRAXIN 37.5MG TAB
 • DEPRAXIN 75MG TAB
 • VENLAXIN 75MG TAB
 • VENLAXIN SR 75MG EXTENDED RELEASE CAP
 • VENLAXIN SR 150MG EXTENDED RELEASE CAP
 • VENLAXIN 37.5MG TAB
 • VENLAFAXINE-SOHA CHARBAGH 37.5MG TAB
 • VENLAFAXINE-SOHA CHARBAGH 75MG TAB
 • VENLAFAXINE-ABIDI 75MG TAB
 • VENLAFAXINE-ABIDI 37.5MG TAB
 • VENLAFAXINE FCP 37.5MG TAB
 • VENLAFAXINE FCP 75MG TAB
 • VENLAFAXINE FARABI 75MG TAB
 • VENLAFAXINE FARABI 37.5MG TAB
 • VENLAFAXINE CHEMIDAROU 37.5MG TAB
 • VENLAFAXINE CHEMIDAROU 75MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد ونلافاکسین هیدروکلراید به دنبال چه چیزی هستید؟؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی