اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

کیناکرین

Quinacrine 2HCL

درمان ژیاردیاز درمان لوپوس دیسکویید یا زیر پوستی

اشکال دارویی کیناکرین

Tab : 100 mg

مصرف در دوران حاملگی کیناکرین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی کیناکرین

با توجه به اینکه این دارو می تواند از جفت عبور کند، مصرف در دوران بارداری تنها در صورت ضرورت و با احتیاط انجام شود. کیناکرین به داخل شیر مادر ترشح می شود ولی عارضه ای گزارش نشده است. در این زمینه احتیاط شود

مکانیزم اثر کیناکرین

کیناکرین یک آنتی پروتوزوال 9- آمینوآکریدین است که به صورت فرم هیدروکلرید به عنوان جایگزینی برای نیتروایمیدازول در درمان ژیاردیازیس تجویز می شود کیناکرین در لوله گوارش جذب می شود و به میزان گسترده در بدن توزیع می شود. دارو در بافت های بدن به خصوص در کبد تجمع می کند. دارو به آهستگی با ادرار دفع شده و در ادرار تا 2 ماه پس از مصرف یافت می شود. دارو از جفت عبور می کند. اوج غلظت پلاسمایی دارو در تجویز از راه اینتراپلورال به سرعت افزایش می یابد و تا چند ساعت در این حد باقی می ماند.

تداخلات مهم کیناکرین

گزارش شده است که کیناکرین می تواند باعث ایجاد یک واکنش شبه دی سولفیرامی خفیف در مصرف هم زمان الکل شود. به صورت تئوری کیناکرین می تواند باعث افزایش غلظت پلاسمایی پریماکین شود که باعث افزایش خطر مسمومیت با این دارو می شود و توصیه شده است که این داروها را نباید به صورت هم زمان مصرف کرد.

موارد منع مصرف کیناکرین

کیناکرین در بیماران سالخورده یا بیمارانی که سابقه ای از سایکوز دارند یا مبتلا به بیماری کبدی هستند یا سابقه بیماری کبدی را دارند با احتیاط مصرف شود. این دارو می تواند باعث تشدید دپسورینازیس شود و به بیماران مبتلا به پسوریازیس نباید تجویز شود. همچنین در بیماران مبتلا به پورفیری، دارو باید با احتیاط مصرف کرد.

شرایط نگهداری کیناکرین

در دمای معمولی و به دور از نور و رطوبت نگهداری شود.