اتیدرونات دی سدیم

Etidronate Disodium

بیماری پاژه استخوان جلوگیری از استخوان سازی نا به جا استئوپوروز یائسگی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی اتیدرونات دی سدیم

Tab : 200 mg

مصرف در دوران حاملگی اتیدرونات دی سدیم

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اتیدرونات دی سدیم

در بارداری تنها در صورت لزوم استفاده شود و در دوران بارداری با احتیاط تجویز شود

مکانیزم اثر اتیدرونات دی سدیم

جذب : گوارشی دفع : ادرارو مدفوع مکانیسم اثر: اتیدررنات دارویی از دسته بیسفسفونات هاست که فعالیت استئوکلاست ها آزاد سازی مواد معدنی و تجزیه کلاژن و ماتریکس استخوان را کاهش می دهد نیمه عمر: 1تا 6 ساعت

تداخلات مهم اتیدرونات دی سدیم

مصرف بیسفسفونات ها به همراه داروهای NSAIDs ممکن است عوارض کلیوی و گوارشی را تشدید کند. ممکن است این دارو اثر ضد انعقادی وارفارین را تشدید کند. ترکیبات حاوی املاح فلزی مثل آلومینیوم کلسیوم ، آهن یا منیزیم می تواند جذب خوراکی این دارو را کاهش دهد.

موارد منع مصرف اتیدرونات دی سدیم

حساسیت به دارو ، دوره شیر دهی و بارداری ، نارسایی شدید کلیوی

نکات پزشکی اتیدرونات دی سدیم

داروها را همراه با غذا یا ضد اسید به بیمار ندهید جذب این دارو را کاهش می دهد .

شرایط نگهداری اتیدرونات دی سدیم

در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگه داری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها