تولازولین

Tolazoline HCL

هیپرتانسیون پایدار شریان ریوی در نوزاد

اشکال دارویی تولازولین

For inj : 10 mg

مصرف در دوران حاملگی تولازولین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تولازولین

درباره بی خطر بودن تجویز این دارو طی دوره بارداری و شیردهی مطالعات کافی انجام نگرفته است. معلوم نیست آیا به شیر مادر وارد می شود یا خیر، تنها در صورت نیاز و با احتیاط تجویز شود.

مکانیزم اثر تولازولین

تولازولین گشاده کننده مستقیم الاثر عروق محیطی با فعالیت بلوک کنندگی متوسط و رقابتی گیرنده های ?آدرنرژیک است. مقاومت محیطی را کاهش وظرفیت عروقی را افزایش می دهد. تولازولین دارای خواص زیر است: 1.خاصیت سمپاتومیمتیک که موجب تحریک قلبی می شود. 2. خاصیت پاراسمپاتیک که موجب تحریک دستگاه گوارش شده و این اثر با آتروپین بلوک می شود. 3. خاصیت شبه هیستامینی که موجب تحریک ترشح معده و گشادشدن عروق محیطی می شود. از راه دستگاه گوارش جذب می شود از راه تزریق داخل عضلانی سریع تر جذب می شود. نیمه عمر پلاسمایی در نوزادان 10-3 ساعت است که ممکن است تا 40 ساعت هم افزایش یابد. این دارو سریع الاثر از راه ادرار به صورت تغیییر نیافته دفع می شود.

تداخلات مهم تولازولین

مصرف اپی نفرین یا نوراپی نفرین همراه مقادیر بالای تولازولین ممکن است برخلاف انتظار باعث افت فشار خون شود

موارد منع مصرف تولازولین

تولازولین برای نوزادان تازه به دنیا آمده ای که به آن حساسیت دارند، منع مصرف دارد. برای بیمارانی که مشکوک به تنگی دریچه میترال هستند، با احتیاط تجویز کنید. این دارو برای دوره بارداری یا شیردهی تجویز نمی شود. تولازولین ترشحات معده را افزایش می دهد، بنابراین ممکن است زخم های گوارش ناشی از استرس را فعال کند یا آلکالوز هیپوکلرمیک ایجاد کند. بهتر است پیش استفاده از آن به نوزاد آنتاسید خورانده شود.

شرایط نگهداری تولازولین

در دمای 30-15و دور از نور نگهداری شود.