آدنوزین

Adenosine

تاکی کاردی حمله ای فوق بطنی وابسته به ورود مجدد جریان الکتریکی از طریق گره AV و PSVT در سندرم WPW ارزیابی غیر تهاجمی بیماری عروق کرونر درمان نئوپلاسم های مغزی فشار خون ریوی

شرکت های تامین کننده آدنوزین

اشکال دارویی آدنوزین

Ing: 3mg/ml

عوارض جانبی آدنوزین

سرگیجه – گرگرفتگی صورت ، احساس فشار روی سینه ، درد هنگام تنفس ، کوتاهی تنفس ، احساس گرفتگی گلو ، احساس فشار در پهلو.فیبریلاسیون و تاکیکاردی بطنی.

شایع ترین:

آنافیلاکسی، طولانی شدن آپنه

مصرف در دوران حاملگی آدنوزین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی آدنوزین

برتری فوائد مصرف دارو بر آثار سوء احتمالی آن مشخص گردد

مکانیزم اثر آدنوزین

شکل گیری انقباظات را در گره SA آهسته کرده و همچنین زمان هدایت از گره AV را نیز آهسته میکند و باعث قطع راههای reentry در گره AV می شود.ممکن است دارو اثر مستقیم بر گیرنده های عضلات صاف داشته و دینامیک کلسیم سلولی را تحت تاثیر قرار دهد. نیمه عمر دارو کمتر از 10 ثانیه است. راه اصلی دفع متابولیت از طریق ادرار می باشد

تداخلات مهم آدنوزین

مصرف همزمان کاربامازپین می تواند بلوک قلبی با شدت بالاتری را بدهد، مصرف همزمان با دیگوکسین یا وراپامیل امکان ایجاد فیبریلاسیون بطنی را افزایش می دهد. دیپریدامول می تواند اثر دارو را تشدید کند

موارد منع مصرف آدنوزین

در حساسیت به دارو یا هر یک از اجزای فرمولاسیون ،بلوک قلبی درجه 2 و 3 .در بیماران مبتلا به آسم با احتیاط مصرف شود

نکات پزشکی آدنوزین

محلول باید شفاف و فاقد بلور باشد چون نیمه عمر دارو کوتاه است .عوارض جانبی کوتاه مدت می باشد .در افراد مبتلا به آسم احتمال برونکواسپاسم وجود دارد

شرایط نگهداری آدنوزین

در درجه حرارت 15 الی 30 درجه نگهداری شود

اشکال دارویی آدنوزین

سرنگ آماده تزریق آدنوزین 3میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر

ADENOSINE Injection 3 mg/ml,2 ml,Prefilled Syringe