بیزاکودیل

Bisacodyl

یبوست حاد و گذرا و یبوست در افراد با صدمات نخاعی، آمادگی کولون قبل از عمل جراحی، اقدامات تشخیصی نظیر کلونوسکوپی و زایما

شرکت های تامین کننده بیزاکودیل

اشکال دارویی بیزاکودیل

E.C Tab : 5mg Supp : 5 ,10mg

مصرف در دوران حاملگی بیزاکودیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی بیزاکودیل

دارو به داخل شیر ترشح می کند اما استفاده آن منعی ندارد. در بارداری با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر بیزاکودیل

جذب: از طریق روده جذب می شود دفع: از طریق ادرار، صفرا، شیر دفع می شود. مکانیسم اثر: با اثر مستقیم تحریکی بر انتهای اعصاب کولون سبب افزایش انقباضات کولون و با افزایش نفوذپذیری اپیتلیوم روده سبب افزایش حجم مایع داخل روده می شود.

تداخلات مهم بیزاکودیل

کاهش جذب گوارشی سایر داروهای خوراکی، بروز کرامپ شکمی و استفراغ در مصرف همزمان با آنتی اسید ها به علت حذف پوشش روده ای دارو

نکات پزشکی بیزاکودیل

در صورت درد شکم، تهوع، استفراغ این دارو مصرف نشود. مصرف مایعات فراوان و ورزش منظم همراه دارو توصیه می شود.

شرایط نگهداری بیزاکودیل

این دارو در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی بیزاکودیل

شیاف لاکسادیل 10 میلی گرم

شیاف لاگزادیل 5 میلی گرم

شیاف بیزاکودیل-6 10 میلی گرم

قرص بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم

شیاف بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم

شیاف بیزاکودیل تولیددارو 10 میلی گرم

LAXADYL 10MG SUPP

LAXADYL 5MG SUPP

BISACODYL-BEHVAZAN 10MG SUPP

BISACODYL TOLIDDAROU 5MG TAB

BISACODYL TOLID DAROU 5MG SUPP

BISACODYL TOLID DAROU 10MG SUPP