سولپیراید

Slpiride

اسکیزوفرنی

اشکال دارویی سولپیراید

Scored Tab : 200 mg

عوارض جانبی سولپیراید

اختلالات خواب، تحریک پذیری بیش از حد، آژیتاسیون، عوارض اکستراپیرامیدال (با همان شیوع در کلرپرمازین) سداسیون ( احتمال وقوع کمتر از کلرپرومازین)، آثار آنتی موسکارینی خفیف، ندرتا عوارض قلبی –عروقی نظیر افت فشار خون، طپش قلب، تعریق، گلاکتوره، تهوع، استفراغ، خشکی دهان، لکوسیتوز، کلستازیز، خواب آلودگی، دپرسیون، تاری دید، سردرد.

مصرف در دوران حاملگی سولپیراید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم سولپیراید

کاهش فراهمی زیستی در مصرف هم زمان با سوکرالفیت یا آنتی اسید های حاوی آلومینیوم یا مینیزیوم هیدروکساید ( مصرف سولیپراید با فاصله 2ساعت از این داروها)

موارد منع مصرف سولپیراید

فنوکروموسیتوما، بیماری پارکینسون و حساسیت به سولپیرامید