اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
ایزوسورباید دی نیترات

ایزوسورباید دی نیترات

Isosobide Dinitrate

درمان درازمدت آنژین صدری پیش گیری از حملات حاد آنژین قلبی نارسایی قلبی

شرکت های تامین کننده ایزوسورباید دی نیترات

 • SCHWARZ PHARMA [ آلمان ]
 • UCB [ آلمان ]
 • آریا
 • تهران شیمی
 • داروسازی سها
 • تولید دارو
 • کویل دارو

اشکال دارویی ایزوسورباید دی نیترات

SR Tab : 40 mg Sublingual Tab : 5 mg Tab :10 mg

مصرف در دوران حاملگی ایزوسورباید دی نیترات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر ایزوسورباید دی نیترات

مکانیسم اثر: این دارو در درمان، پیش گیری و مهار حملات آنژِن صدری به کار می رود. با دو مکانیسم اولی با افزایش عرضه اکسیژن به میوکارد با گشاد کردن مستقیم عروق کرونری و دومی با کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن با کاهش کار قلب عمل می کند جذب: دستگاه گوارشی

تداخلات مهم ایزوسورباید دی نیترات

مصرف ایزوسورباید همراه سایر داروهای کاهنده فشار خون ممکن است باعث افت بیش از اندازه فشارخون بیمار شود . در صورت استفاده هم زمان، وضعیت بیمار را تحت نظر داشته باشید . الکل، آسپیرین و مسدد های کانال کلسیمی ممکن است تاثیر نیترات ها را افزایش دهد

موارد منع مصرف ایزوسورباید دی نیترات

علایم حیاتی و فشار خون بیمار را طی دوره درمان تحت نظر داشته باشید . جهت کم کردن میزان تحمل دارویی و کاهش تاثیر دارو، بهتر است یک فاصله 10 تا 12 ساعته تعطیلی دارویی در برنامه بیمار گنجانده شود و برای مثال بهتر است به جای 4 نوبت ایزوسورباید دی نیترات کوتاه اثر از 2 یا 3 نوبت آن استفاده کرده و دوز شب را حذف کنید.

نکات پزشکی ایزوسورباید دی نیترات

رجوع به Nitroglycerin

اشکال دارویی ایزوسورباید دی نیترات

 • کپسول آهسته رهش الانتان لانگ 50میلی گرم
 • اسپری ایزوکت 1.25میلی گرم/دوز
 • قرص ایزوسورباید-آریا 10 میلی گرم
 • قرص ایزورباید 5 میلی گرم
 • قرص ایزوربید 10 میلی گرم
 • قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم
 • ELANTAN LONG Capsule 50 mg,Extended Release
 • ISOKET Spray,Solution 1.25 mg
 • ISOSORBIDE-ARYA 10MG TAB
 • ISORBIDE 5MG TAB
 • ISORBIDE 10MG TAB
 • ISOSORBIDE-SOHA 10MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد ایزوسورباید دی نیترات به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی