پروتیونامید

Prothionamide

درمان خط دوم سل مقاوم به درمان

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پروتیونامید

Tab: 125 mg Coated Tab : 250 mg

مصرف در دوران حاملگی پروتیونامید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر پروتیونامید

جذب: پروتیانایمد سریع الاثر از طریق لوله گوارش جذب می شود. دفع:ادرار مکانیسم اثر: آثار آنتی میکروبیال دارو مشابه اتیونامید است. نیمه عمر: طول اثر دارو 16-12ساعت است.

تداخلات مهم پروتیونامید

پروتیونامید سبب تغییر عملکرد داروهای ضد دیابت خوراکی شده و سطح قند خون را متغیر می کند، همچنین این دارو سبب کاهش سطح سرمی ایزونیازید می شود.

نکات پزشکی پروتیونامید

عملکرد کبدی و سطح اسید اوریک مرتبا پایش شود.

شرایط نگهداری پروتیونامید

در دمای اتاق و به دور از نور نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها