گنادوتروپین جفتی انسانی

Chorionic Gonadotrophin

القاء تخمک گذاری در زنان کریپتورکیدیسم قبل بلوغ بیماران انتخابی از مردان دچار هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک

اشکال دارویی گنادوتروپین جفتی انسانی

Inj : 500U , 1500U , 5000U

مصرف در دوران حاملگی گنادوتروپین جفتی انسانی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی گنادوتروپین جفتی انسانی

در بارداری منع مصرف دارد و در شیر دهی با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر گنادوتروپین جفتی انسانی

جذب: عضلانی دفع: ادرار مکانیسم اثر: عملکرد مشابه LH دارد که در زنان موجب تحریک تخمک گذاری و در مردان موجب افزایش تولید آندروژن بوسیله بیضه ها می شود نیمه عمر: 11-23 ساعت

موارد منع مصرف گنادوتروپین جفتی انسانی

حساسیت به دارو، نارسایی اولیه تخمدان، اختلال عملکرد کنترل نشده تیروئید، خون ریزی غیر طبیعی رحمی

نکات پزشکی گنادوتروپین جفتی انسانی

در صورت بزرگی غیر طبیعی تخمدان در آخرین روز درمان مصرف HCG را متوقف کنید

شرایط نگهداری گنادوتروپین جفتی انسانی

در دمای 4-8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی گنادوتروپین جفتی انسانی

پودر قابل تزریق کوراگون 5000 واحد

پودر قابل تزریق کوریومون 5000 واحد

پودر قابل تزریق آی وی اف-سی 5000 واحد

ویال کرونیک گونادوتروفین دی پی 1500 واحد

ویال کرونیک گونادوتروفین دی پی 500 واحد

ویال کرونیک گونادوتروفین دی پی 5000 واحد

CHORAGON Injection,Powder 5000 U

CHORIOMON Injection,Powder 5000 U

IVF-C Injection,Powder 5000 U

CHORIONIC GONADOTROPHIN HUMAN D.P 1500U VIAL

CHORIONIC GONADOTROPHIN HUMAN D.P 500U VIAL

CHORIONIC GONADOTROPHIN HUMAN D.P 5000U VIAL