• 1
  • 10
  • 15
معلم ها چگونه می توانند از کودک آزاری یا سو استفاده جنسی در مدارس جلوگیری کنند؟

معلم ها چگونه می توانند از کودک آزاری یا سو استفاده جنسی در مدارس جلوگیری کنند؟

در این مقاله راجع به کارهایی که یک معلم می تواند برای جلوگیری از سو استفاده جنسی یا کودک آزاری انجام دهد صحبت خواهیم کرد. اگر چه والدین بیشترین تاثیر را روی کودک دارند؛ اما معلمان هم می توانند تاثیر زیادی بر بچه ها بگذارند و نقش مهمی در ایجاد امنیت برای کودکانی که در معرض خطر سو استفاده جنسی در منزل قرار دارند، ایفا کنند.
راه های کمک به کودک آزار دیده برای بازگشت به زندگی عادی

راه های کمک به کودک آزار دیده برای بازگشت به زندگی عادی

این وظیفه والدین و سرپرستان کودکانی است که آزار فیزیکی، احساسی و جنسی دیده اند که کودک را به روال عادی زندگی برگردانند. برای بسیاری سوال است که چگونه کودکی که تحت کودک ازاری بوده را به زندگی عادی بازگردانیم؟ در این مقاله به بررسی راهکار هایی میپردازیم که به روند بهبود کودکی که طعمه سو استفاده جنسی و کودک آزاری بوده کمک میکند.
پیامدها و تاثیرات جسمی، روحی و روانی کودک آزاری بر کودکان

پیامدها و تاثیرات جسمی، روحی و روانی کودک آزاری بر کودکان

هر کودکی که مورد بی توجهی یا آزار قرار گیرد، واکنشی متفاوت به این واقعه نشان می دهد. اگر چه برخی کودکان دچار عوارض بلند مدت می شوند اما برخی دیگر قادرند سریعتر و آسانتر بر اتفاقی که رخ داده است غلبه کرده و بهبود یابند. در این مقاله به سوالاتی همچون: چه عواملی می توانند بر رفتار کودکانی که مورد آزار قرار گرفته تاثیر بگذارند؟ اثرات فیزیکی کودک آزاری به چه صورت هستند؟ پیامدهای روحی و روانی کودک آزاری در کودکان به چه صورت هستند؟ تاثیر دیدن خشونت خانگی بر کودکان پاسخ می دهیم.
برای مقابله با سو استفاده جنسی و کودک آزاری چه آموزش هایی به فرزندم بدهم؟

برای مقابله با سو استفاده جنسی و کودک آزاری چه آموزش هایی به فرزندم بدهم؟

بزرگترین دغدغه هر پدر و مادری این است فرزندشان آسیبی نبیند. با شیوع کودک آزاری در جامعه لازم است تا آموزش هایی برای مواجهه با کودک آزاری و سو استفاده جنسی به کودکان بدهیم. این مقاله توضیحاتی راجع به نکات آموزشی که والدین به فرزندان خود باید آموزش دهند، داده است و به دغدغه هایی همچون: چگونه به کودکانمان آموزش دهیم از آزار جنسی در امان باشند؟، راه های مراقبت از کودکان در مقابل سوء استفاده جنسی، چگونه مراقب باشم از فرزندم سوء استفاده جنسی نشود پاسخ خواهد داد.
با کودکی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، چگونه رفتار کنیم؟

با کودکی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، چگونه رفتار کنیم؟

پس از سوء استفاده جنسی، کودک احساساتی مثل گیجی، خشم و خیانت پیدا می کند. اغلب خود را سرزنش کرده و احساس شرمندگی و ننگ دارند. ممکن است این احساسات بلافاصله ایجاد شوند و یا در گذر زمان در آینده گریبانگیر کودک شوند. این مقاله راجع به شیوه صحیح برخورد با کودک توضیحاتی ارائه می کند. و به دغدغه هایی مثل والدین چگونه با کودک کم سنی که مورد آزار جنسی قرار گرفته است باید رفتار کنند؟ محافظت و مراقبت از کودک در مقابل سوء استفاده جنسی پاسخ می دهیم.