• 1
  • 1
  • 0
دستگاه گوارش چگونه کار میکند؟ شناسایی انواع بیماری ها گوارشی

دستگاه گوارش چگونه کار میکند؟ شناسایی انواع بیماری ها گوارشی

یکی از اعضای مهم تشکیل دهنده بدن، دستگاه گوارش است. دستگاه گوارش شامل اعضایی مثل روده، کبد، مری، دهان و ... تشکیل شده است. از بیماری های دستگاه گوارش میتوان به: التهاب مری، زخم معده، بیماری کورون، زخم اثنا عشر و کولیت زخمی اشاره کرد. در این مقاله به سوالاتی مثل: زخم معده چگونه ایجاد میشود؟ زخم اثنی عشر یا دوازدهه چگونه ایجاد میشود؟ معده درد دارم چه بیماری ممکنه گرفته باشم؟ و ... پاسخ میدهیم.
تاثیرات آب خوردن بین غذا

تاثیرات آب خوردن بین غذا

در دوران کودکی زمانی که بین غذا قصد نوشیدن آب داشتیم، پدربزرگ ها با تندی برخورد و گوشزد میکردند که «خوردن آب بین غذا ضرر داره». اما آیا واقعا خوردن آب بین غذا آسیبی به سیستم گوارش ما میزند؟ پاسخ این سوال را خانم دکتر مریم مظاهریون در این ویدیو خواهد داد.