گفتگوهای من
  • 0
  • 2
  • 0
فرآیند پی آر پی PRP چیست ؟

فرآیند پی آر پی PRP چیست ؟

پی آر پی فرآیندی است که در آن قسمتی از خون شما گرفته می شود و سلول های خون از هم تفکیک شده و فاکتور
انواع و درمان ریزش مو چیست ؟

انواع و درمان ریزش مو چیست ؟

قسمت بزرگی از کتاب متخصصین پوست به بیماری های ریزش مو اختصاص دارد و ما باید ابتدا ببینیم که ریزش موی