• 0
  • 1
  • 1
روزه گرفتن با سنگ کلیه !

روزه گرفتن با سنگ کلیه !

اگر شخصی تاکنون سابقه‌ای از دفع سنگ‌کلیه نداشته یا سونوگرافی که مبنی بر وجود سنگ در کلیه ندارد، نمی‌شود به این راحتی راجع به تأثیر روزه‌داری بر ایجاد سنگ در این بیمار قضاوت کرد.
روش های دفع سنگ کلیه !

روش های دفع سنگ کلیه !

شیوع بیماری سنگ کلیه در جامعه ما حدود 20 درصد می باشد که اکثر سنگ های کلیوی در بیماران قابل درمان به روش طبی است و نیازمند جراحی نمی باشد.