• 0
  • 1
  • 1
ارتباط استرس با سردرد میگرنی

ارتباط استرس با سردرد میگرنی

در این مقاله توضیحاتی درباره ارتباط استرس با سردرد میگرنی، داده خواهد شد. همچنین به سوالاتی از جمله: چطوری استرس و احساسات شدید باعث میگرن می شوند؟، چه نوع استرسی می تواند باعث سردرد میگرنی شود؟، چطوری متوجه شویم که استرس باعث میگرن می شود؟ و چطوری با مدیریت استرس از سردرد میگرن پیشگیری کنیم، پاسخ خواهد داد.
 میکروب هلیکوباکتر پیلوری و نقش آن در زخم معده

میکروب هلیکوباکتر پیلوری و نقش آن در زخم معده

حتماً اسم این میکروب را بارها شنیدید و خیلی از بیماران نگرانی‌های فراوانی در مورد این میکروب و اثراتش دارند و این صحبت رو می‌خواهیم باز کنیم تا خیلی از نگرانی‌ها بر طرف بشود.