یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
رادیولوژی و سونوگرافی
هرمزگان

بهترین دکتر رادیولوژی و سونوگرافی هرمزگان

دکتر امین پاینده
  • دکتر امین پاینده

  • تخصص:

    رادیولوژی و سونوگرافی

  • استان هرمزگان ، شهرستان میناب ، بلوار بسیج ، روبروی میناب مال ، کلینیک تخصصی خلیج فارس
مشاوره انلاین با بهترین متخصص رادیولوژی و سونوگرافی