یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان ( اورولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری و تناسلی کودکان اورولوژی خراسان رضوی

دکتر رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌
  • دکتر رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌

  • تخصص:

    متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان ( اورولوژی )

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، گلستان، ساختمان‌گلستان‌