سوابق تحصیلی

سوابق علمی

استاديار سابق دانشگاه علوم پزشکي ايران

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن قلب اروپا PCR ، ESC

آدرس:

تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - جنب اورژانس بیمارستان آتیه - ساختمان پزشکان آتیه

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

شنبه از ساعت 9 الي 12

دریافت نوبت از مطب ساختمان پزشکان آتیه
  • >
  • آبان 1398
  • <
مجوز ها و تاییدیه ها