سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران پزشکی در سال 93

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تلفن تماس:

دریافت نوبت از مطب زعفرانیه
  • >
  • آبان 1398
  • <
  • ویزیت بیماران
مجوز ها و تاییدیه ها