دانستنی های سلامت
درباره مشاور

دکتر فرشید صادقی
متخصص کودکان تغذیه الرژی نوزادان شیراز
فارغ التحصیل ۱۳۸۰ عمومی و۱۳۸۹ تخصص ازدانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای رتبه ممتاز بورد تخصصی
ترجمه کتابهای متابولیک نلسون ۲۰۱۱ انشارات حیان
کتاب مبانی نلسون ۲۰۱۱

ویدئو معرفی
نوع مشاوره

راحت با پزشک گفتگو کن

شما امکان گفتگو در یک موضوع مشخص را با پزشک دارید و پزشک مشاور تا رفع کامل پرسش شما پاسخگوست.حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک 10 ساعت پس از شروع گفتگو از سمت شما می باشد.

15,000 تومان
تضمین دکتر ساینا

مشاوران تأیید شده

همه ی مشاوران طی یک فرایند دقیق تأیید شده اند.

100%حفظ حریم شخصی

جزئیات مشاوره و اطلاعات شخصی شما محرمانه باقی خواهد ماند.

رضایت تضمین شده

اگر از مشاور راضی نبودید. هزینه شما بازگردانده میشود.

جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها