گفتگوهای من
دکتر قدرت اله صفوی متخصص کودکان

دکتر قدرت اله صفوی

تهران

متخصص کودکان

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر قدرت اله صفوی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 2750 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
96% کاملا راضی 916 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
98% کاملا راضی 2318 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس سلگی
98% کاملا راضی 3628 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شکوفان علی زاده
99% کاملا راضی 712 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرناز شهرستانی
96% کاملا راضی 791 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد ذوقی
99% کاملا راضی 1032 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول فردی
100% کاملا راضی 919 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهناز میهنی
95% کاملا راضی 1505 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر منصور بهپور
98% کاملا راضی 418 سوال پرسیده شده نظرات کاربران