دکتر طاهره آجیلی متخصص زنان و زایمان

دکتر طاهره آجیلی

مازندران

متخصص زنان و زایمان

مازندران

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان مازندران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر طاهره آجیلی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر حبیبه رازی
98% کاملا راضی 3669 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریسای کیانفر
97% کاملا راضی 889 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 2019 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1273 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4940 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 4557 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4081 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 919 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 556 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 461 سوال پرسیده شده نظرات کاربران