گفتگوهای من
دکتر مجتبی انصاری جلالی متخصص پزشکی هسته ای

دکتر مجتبی انصاری جلالی

تهران

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص پزشکی هسته ای در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر مجتبی انصاری جلالی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر امین کریمی
100% کاملا راضی 362 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم نادی
97% کاملا راضی 890 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1075 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 2743 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
97% کاملا راضی 2484 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی عاملی
  • دکتر مجتبی عاملی
96% کاملا راضی 2902 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیلوفر نیک پوری
98% کاملا راضی 2538 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشته مسرور
97% کاملا راضی 4704 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمدرضا الماسی
93% کاملا راضی 1397 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر طاهره محمودوند
98% کاملا راضی 11304 سوال پرسیده شده نظرات کاربران