گفتگوهای من
دکتر ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی متخصص قلب وعروق

دکتر ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی

خراسان رضوی

متخصص قلب وعروق

خراسان رضوی

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان خراسان رضوی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 427 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سهند حمیدی
100% کاملا راضی 14 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 550 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 332 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 414 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 162 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 464 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر یلدا مظلوم
99% کاملا راضی 264 سوال پرسیده شده نظرات کاربران