هر آن‌چه که باید در مورد نحوه تشخیص سرطان خون بدانید

هر آن‌چه که باید در مورد نحوه تشخیص سرطان خون بدانید

پزشکان برای تأیید ابتلا به بیماری سرطان باید مراحل مختلف تشخیص را انجام دهند. پزشک در ابتدا دچار شک می‌شود و برای اثبات شک یا رد آن برای بیمار آزمایش‌های مختلف را توصیه می‌کند. سرطان خون یکی از این بیمار‌ی‌هایی است که برای شناختن آن، فرد باید آزمایش‌های مختلفی را پشت سر بگذارد. در این مطلب به‌طور کامل، به بررسی نحوه‌ تشخیص سرطان خون می‌پردازیم.