اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

جستجوی آزمایشگاه
استان ها :
جستجو آزمایشگاه :
طرف قرارداد بیمه

لیست آزمایشگاه ها در استان کرمان

آزمایشگاه دکتر وطن خواه

جیرفت خیابان شهید رجایی کوچه شماره 1 اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه بیمارستان باهنر

کرمان - خیابان قرنی غربی اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه بیمارستان پاستور

کرمان - بم - جاده بم _ زاهدان - کیلومتر 3 جاده بم و برووات اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه قائم

کرمان - خیابان شریعتی - بعد از شرکت نفت - کوچه 7 مجتمع پزشکی قائم اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه شاهرخی

کرمان - خیابان سعدی - سعدی 7 - ساختمان پارک کلینیک اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه رازی

کرمان - خیابان شریعتی - جنب کوچه برق اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکترخاتمی

کرمان - سیرجان - خیابان امام - کوچه دکتر ادیب پور اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکتر شریعتی

کرمان - جیرفت - خیابان شهید رجائی - کوچه سوم - سمت راست ساختمان پزشکان نبی اکرم اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکتر دبیری

کرمان - -بلوار جهاد - نبش کوچه 14 اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکتر حری

کرمان - میدان آزادی - جنب خیابان بهمنیار - ساختمان ولیعصر اطلاعات بیشتر