نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

جستجوی آزمایشگاه
استان ها :
جستجو آزمایشگاه :

آزمایشگاه ها در همدان

آزمایشگاه بیمارستان بعثت همدان

همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه درمانگاه مهدیه شماره 1

همدان - خیابان مهدیه - پلاک 193 اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه شفاء

همدان - چهارراه خواجه رشید - جنب داروخانه فارابی - داخل کوچه پلاک 6 اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه کسری

همدان - میدان شریعتی - ساختمان کسری اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه جم

همدان - میدان رسالت اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

همدان - میدان آرامگاه - آزمایشگاه جهاد اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه بزرگمهر

همدان - میدان آرامگاه - ابتدای خیابان بین النهرین اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه رازی

همدان - میدان آ رامگاه - ابتدای بلوار خواجه رشید اطلاعات بیشتر