نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

جستجوی آزمایشگاه
استان ها :
جستجو آزمایشگاه :
طرف قرارداد بیمه

آزمایشگاه ها در فارس

آزمایشگاه کوثر

فارس - شیراز - درمانگاه‌ کوثر اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه درمانگاه فردوس

فارس - شیراز-بلوارمدرس خ شهید دوران خ سهل اباد اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه مرکز تحقیقات سرطان

فارس - شیراز دانشکده پزشکی اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه شایان (دکترقطعی)

فارس - شیراز - خیابان زند - بین باغشاه و ۲۰متری اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه رضوی عبدالکریم

فارس - لامرد - خیابان ۱۵خرداد اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکتریوسفی شیراز

فارس - شیراز - میدان ولی عصر - ساختمان پزشکان اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکترهمایون زهرا

فارس - شیراز - دروازه کازرون - نبش قاانی نو اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکترمهرابی گراش

فارس - لار - گراش - خیابان امام اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکترملائی

فارس - شیراز - خیابان زند - ۲۰متری سینماسعدی - مجتمع پزشکی شیراز اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکترمعتمدی راد شیراز

فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی دانشکده مهندسی شماره ۱- ساختمان یاس اطلاعات بیشتر