نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

  • آدرس کیلومتر 3 جاده فیروزکوه – تهران - بیمارستان امام خمینی ( ره ) فیروزکوه
  • تلفن 02176459241, 02176459242, 02176459243

درباره بیمارستان امام خمینی فیروزکوه


بیمارستان امام خمینی(ره)‌ شهرستان فیروزکوه بهره برداری: 13 مهر 1385 زیربناحدود3500 مترمربع درسه پلان ونیم طبقه شامل نیم طبقه اداری پلان1: اورژانس، درمانگاه تخصصی شامل : زنان وزایمان ارتوپدی مغزواعصاب اطفال وکودکان داخلی چشم جراحی عمومی قلب اعصاب وروان ،آزمایشگاه،رادیولوژی و سونوگرافی، داروخانه ، پذیرش و ترخیص نکته : تنها بیمارستان منطقه درمسیرتردد وتلاقی سه استان بزرگ تهران،مازندران وسمنان

تعداد تخت

46

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

CCU-ارتوپدی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-داخلی -ENT-ICU-ایزوله-نوزادان-post partom-اعصاب و روان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس-تختهای بخش اورژانس-لیبر-اتاق عمل-احیا-تزریقات -دیالیز-ریکاوری-تخت زایمان-گچ گیری-نوارقلب

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عمومی-درمانگاه ENT-درمانگاه قلب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه گچ گیری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عمومی-درمانگاه ENT-درمانگاه قلب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه گچ گیری

آدرس بیمارستان امام خمینی فیروزکوه

  • کیلومتر 3 جاده فیروزکوه – تهران - بیمارستان امام خمینی ( ره ) فیروزکوه
  • 02176459241, 02176459242, 02176459243