نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان توحید سنندج

پزشکی عمومی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

  • آدرس کردستان ، سنندج ، خیابان گریاشان ، بیمارستان توحید
  • تلفن 5 - 08733286112

درباره بیمارستان توحید سنندج


بیمارستان توحید در شهر سنندج واقع شده است . همچنین در سال 1354 با ظرفیت رسمی 457 تخت ثابت تاسیس شده و در حال حاضر 391 تخت ثابت دارد . از طرفی دیگر ، بیمارستانی آموزشی ، پژوهشی و درمانی و تحت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان است .

تعداد تخت

391

بخش های بستری بیمارستان توحید سنندج

درمانگاه ENT - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عفونی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه قلب - درمانگاه دیابت - اورژانس حمزه - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه انكولوژی - درمانگاه غدد - درمانگاه گوارش - درمانگاه فك و صورت - درمانگاه نفرولوژی - درمانگاه روانپزشكی - درمانگاه ریه - درمانگاه تغذیه - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - درمانگاه روماتولوژی - درمانگاه مامایی - درمانگاه بینایی سنجی - مسمومیت و پزشكی قانونی - جراحی قلب و عروق - درمانگاه اطفال اورژانس حمزه

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس سرپایی - دیالیز - آنژیوگرافی - شیمی درمانی - مراجعین كل اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان توحید سنندج

داخلی - جراحی عمومی - ENT - قلب - عفونی - فوق تخصصی ـ داخلی ریه - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - سوختگی - CCU - ICU1 - فوق تخصصی ـ داخلی كبد و گوارش - انكولوژی - شیمی درمانی - چشم - اورولوژی - ICU جراحی قلب - CCUجراحی قلب - جراحی قلب و عروق - روماتولوژِی - نفرولوژی - غدد - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان توحید سنندج

داخلی - جراحی عمومی - ENT - قلب - عفونی - فوق تخصصی ـ داخلی ریه - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - سوختگی - CCU - ICU1 - فوق تخصصی ـ داخلی كبد و گوارش - انكولوژی - شیمی درمانی - چشم - اورولوژی - ICU جراحی قلب - CCUجراحی قلب - جراحی قلب و عروق - روماتولوژِی - نفرولوژی - غدد - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان توحید سنندج

  • کردستان ، سنندج ، خیابان گریاشان ، بیمارستان توحید
  • 5 - 08733286112