drSaina-icon

اپلیکیشن دکتر ساینا

دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به پزشکان

×

دانلود اپلیکیشن

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان هاجر شهرکرد

پزشکی عمومی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

  • آدرس چهار محال و بختیاری -شهرستان شهرکرد - بلوار کاشانی - خیابان پرستار- ستاد مرکزی دانشگاه - بیمارستان هاجر
  • تلفن 03832220016, 03832225505

درباره بیمارستان هاجر شهرکرد


تعداد تخت اولیه ۱۲۸ با بخشهای زنان- جراحی زنان- داخلی زنان ، با افزایش تخت های بیمارستان به ۲۲۰ تخت و انتقال بیمارستان اطفال علی اصغر (ع) به بیمارستان هاجر (س) و از سال ۱۳۷۷ با انتقال بخشهای داخلی مردان- روانپزشکی- قلب- نوزادان- CCU – از بیمارستان آیت ا… کاشانی به هاجر (س) تعداد تخت های فعال به ۲۴۰ و از سال ۷۹ به ۳۲۲ تخت افزایش یافت و در حال حاضر بیمارستان با۳۴۸تخت فعال و بیش از ۳۰ بخش و واحد به مراجعین و بیماران خدمات رسانی انجام می دهد.

تعداد تخت

365

بخش های بستری بیمارستان هاجر شهرکرد

غدداطفال-فوق تخصص انکولوژی اطفال-پوست-اطفال-POST CCU و قلب-جراحی وزنان و زایمان-داخلی -عفونی -NICU-ICU داخلی -روانپزشکی-CCU-انکولوژی-فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندو کراینولوژی )-فوق تخصصی ـ داخلی ریه-فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-فوق تخصصی ـ اطفال قلب-فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-فوق تخصصی روانپزشکی اطفال-ICUاطفال-فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-فوق تخصص آلرژی اطفال-فوق تخصصی- اطفال گوارش-فوق تخصصی -داخلی روماتولوژی-POSTآنژیوگرافی-فوق تخصصی-اطفال کلیه(نفرولوژی)-فوق تخصص عفونی اطفال-پست پارتوم-ریه اطفال

بخش های ستاره دار

زایشگاه(بستری های درمانگاه مامائی)-پست پارتوم---اتاق عمل-تالاسمی-دیالیز-لیبر(زایمانهای طبیعی)-بیماران موقت + نسخ سرپائی اورژانس-بستری اورژانس-بانک خون-درمانگاه مامائی-----

بخش های کلینیکی بیمارستان هاجر شهرکرد

درمانگاه طب فیزیکی(ازخردادغیرفعال )-شیمی درمانی-درمانگاه زنان (فعال است)-درمانگاه داخلی از بهمن غیر فعال-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-درمانگاه اطفال (ازخرداد غیرفعال)-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-درمانگاه عفونی( ازخردادغیرفعال است)-درمانگاه قلب (غیرفعال شد)-درمانگاه روانپزشکی(ازخردادغیرفعال) -درمانگاه انکولوژی غیر فعال شد-درمانگاه پوست(از خرداد غیرفعال است)-پزشک عمومی (فعال است)--درمانگاه ارولوژی(از خردادغیرفعال )-درمانگاه ارتوپدی(از خرداد غیر فعال)-درمانگاه جراحی عمومی(خردادغیرفعال)-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب(غیرفعال)-داخلی اعصاب (از خردادغیر فعال شد)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان هاجر شهرکرد

درمانگاه طب فیزیکی(ازخردادغیرفعال )-شیمی درمانی-درمانگاه زنان (فعال است)-درمانگاه داخلی از بهمن غیر فعال-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-درمانگاه اطفال (ازخرداد غیرفعال)-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-درمانگاه عفونی( ازخردادغیرفعال است)-درمانگاه قلب (غیرفعال شد)-درمانگاه روانپزشکی(ازخردادغیرفعال) -درمانگاه انکولوژی غیر فعال شد-درمانگاه پوست(از خرداد غیرفعال است)-پزشک عمومی (فعال است)--درمانگاه ارولوژی(از خردادغیرفعال )-درمانگاه ارتوپدی(از خرداد غیر فعال)-درمانگاه جراحی عمومی(خردادغیرفعال)-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب(غیرفعال)-داخلی اعصاب (از خردادغیر فعال شد)

آدرس بیمارستان هاجر شهرکرد

  • چهار محال و بختیاری -شهرستان شهرکرد - بلوار کاشانی - خیابان پرستار- ستاد مرکزی دانشگاه - بیمارستان هاجر
  • 03832220016, 03832225505