نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

drSaina-icon

اپلیکیشن دکتر ساینا

دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به پزشکان

×

دانلود اپلیکیشن

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

پزشکی عمومی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

  • آدرس اردبیل ـ خیابان عطایی ـ بیمارستان امام خمینی
  • تلفن 04533251401, 04533251402, 04533251403, 04533251404, 04533251405, 04533251406, 04533251407, 04533251408

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل


این بیمارستان در سال ۱۳۸۴ راه اندازی شد.

تعداد تخت

340

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

ICU جراحی-اورژانس-عفونی -جراحی عمومی -هماتولوژی-فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندو کراینولوژی )-فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-داخلی جنرال-پوست-انکولوژی-فوق تخصص جراحی قلب-فوق تخصصی ـ جراحی توراکس-

بخش های ستاره دار

اتاق عمل قلب باز-بخش اورژانس---تختهای تحت نظر اورژانس--شیمی درمانی-دیالیز-اتاق عمل جنرال

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

درمانگاه داخلی-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه پوست-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه--درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه دیابت-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحی قلب و عروق-درمانگاه ژنتیک--درمانگاه فوق تخصصی - هماتولوژی-فیزیوتراپی-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه طب کار-درمانگاه جراحی ترمیمی-درمانگاه عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

درمانگاه داخلی-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه پوست-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه--درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه دیابت-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحی قلب و عروق-درمانگاه ژنتیک--درمانگاه فوق تخصصی - هماتولوژی-فیزیوتراپی-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه طب کار-درمانگاه جراحی ترمیمی-درمانگاه عمومی

آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

  • اردبیل ـ خیابان عطایی ـ بیمارستان امام خمینی
  • 04533251401, 04533251402, 04533251403, 04533251404, 04533251405, 04533251406, 04533251407, 04533251408