نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بعثت همدان

پزشکی عمومی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

  • آدرس همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری
  • تلفن 08132640033, 08132640034, 08132640036

درباره بیمارستان بعثت همدان


تعداد تخت

488

بخش های بستری بیمارستان بعثت همدان

ارتوپدی -نورولوژی-ICU اطفال-فوق تخصصی گوارش اطفال- نوزادان -جراحی مغز واعصاب وتروما-جراحی عمومی-فوق تخصصی هماتولوژی کودکان-post آنژیوگرافی-ICU جنرال-تخصصی اطفال-اورژانس بستری-فوق تخصص فک وصورت-ENTتخصصی-سوختگی-NICU-ccu-ENTفوق تحصصی جراحی پیوندگوش-ارتوپدی-ICU سوختگی-ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست-ارتوپدی فوق تخصص جراحی زانو-فوق تخصصی جراحی ترمیمی-فوق تخصصی جراحی اطفال-فوق تخصصی جراحی توراکس-فوق تخصصی جراحی عروق-فوق تخصصی ایمونولوژی اطفال-فوق تخصصی نفرولژی اطفال-فوق تخصصی عفونی اطفال-فوق تخصصی غدد اطفال-ICU جراحی-فوق تخصصی نورولوژی اطفال-فوق تخصصی قلب اطفال-فوق تخصصی نوزادان-اور‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژانس اطفال

بخش های ستاره دار

اتاق عمل همکف-اورژانس تحت نظر-اتاق عمل سوختگی-شیمی درمانی-اتاق عمل جنرال-دیالیز-تالاسمی-هموفیلی-

بخش های کلینیکی بیمارستان بعثت همدان

درمانگاه جراحی مغزواعصاب-درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی-درمانگاه کاشت حلزون-درمانگاه تالاسمی وهموفیلی-درمانگاه اورولوژی-درمانگاه کودکان-مشاوره بیهوشی-طب اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه فک وصورت-درمانگاه ENT-انکولژی و رادیوتراپی-درمانگاه طب فیزیکی-درمانگاه قلب-اورژانس اطفال-نورولژی-غدد-هماتولوژی-درمانگاه اعصاب وروان-درمانگاه عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بعثت همدان

درمانگاه جراحی مغزواعصاب-درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی-درمانگاه کاشت حلزون-درمانگاه تالاسمی وهموفیلی-درمانگاه اورولوژی-درمانگاه کودکان-مشاوره بیهوشی-طب اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه فک وصورت-درمانگاه ENT-انکولژی و رادیوتراپی-درمانگاه طب فیزیکی-درمانگاه قلب-اورژانس اطفال-نورولژی-غدد-هماتولوژی-درمانگاه اعصاب وروان-درمانگاه عفونی

آدرس بیمارستان بعثت همدان

  • همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری
  • 08132640033, 08132640034, 08132640036