نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان استاد مطهری جهرم

پزشکی عمومی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

  • آدرس فارس - جهرم - بلوار استاد مطهری
  • تلفن 07154331201, 07154333002, 07154333003, 07154333004

درباره بیمارستان استاد مطهری جهرم


تعداد تخت

173

بخش های بستری بیمارستان استاد مطهری جهرم

CCU-اطفال-POST CCU و قلب-داخلی - زنان و زایمان 1-ارتوپدی-جراحی عمومی-چشم-نورولوژی-NICU-POST NICU-گوارش-زنان و زایمان 2

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-زایشگاه-لیبر-پست پارتوم-اسکرین-دیالیز-تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان استاد مطهری جهرم

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه طب کار و پزشکی اجتماعی-اسکن چشم

بخش های پاراکلینیک بیمارستان استاد مطهری جهرم

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه طب کار و پزشکی اجتماعی-اسکن چشم

آدرس بیمارستان استاد مطهری جهرم

  • فارس - جهرم - بلوار استاد مطهری
  • 07154331201, 07154333002, 07154333003, 07154333004