نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

پزشکی عمومی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

  • آدرس یزد - ابرکوه - بلوار امام علی (ع)
  • تلفن 03532825001, 03532825002

درباره بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه


معاونت درمانی قرار گرفت . در ابتدا شامل : بخش اورژانس و تسهیلات زایمانی بود . افزایش جمعیت شهرستان و عدم جوابگویی مرکز به نیاز های درمانی منطقه ، بستر توسعه را فراهم نمود و در سال71 - 1370 مجوز تاسیس بخش های داخلی / جراحی / اطفال داده شد و در سال 1375 بخش های فوق نیز شروع به کار نمودن

تعداد تخت

53

بخش های بستری بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

CCU-اطفال-داخلی -جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-لیبر-تالاسمی-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه قلب

آدرس بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه

  • یزد - ابرکوه - بلوار امام علی (ع)
  • 03532825001, 03532825002