خدمات پزشکی در محل

خدمات پزشکی خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری و در خانه انجام دهید.

افراد قادرند به جای اینکه به مراکز درمانی بروند و مدت بسیاری برای انجام دادن این امور تلف کنند از خدمات ویزیت پزشک در منزل استفاده نمایند. همین طور استرسی که زمان حضور در مطب به بیمار وارد می گردد در خانه ی خود نخواهد داشت. پزشکان عمومی و متخصص دکتر ساینا بعد از اینکه اطلاعات لازم را از بیمار یا خانواده ی او دریافت نمودند در کوتاه ترین زمان ممکن نزد بیمار می روند. در این فرآیند، پزشک مربوطه با مراجعه به محل سکونت بیمار، معاینات لازم را انجام و طرح درمان مناسب ارایه می‌گردد.

ویزیت پزشک عمومی شامل معاینه ، تشخیص و در صورت نیاز نسخه دارو یا نسخه ارجاع به مراکز پاراکلینیکی است. درصورت نیاز به تزریق آمپول یا وصل سرم هزینه این خدمات جداگانه محاسبه می گردد.

ویزیت پزشک متخصص داخلی شامل معاینه ، تشخیص و در صورت نیاز نسخه دارو یا نسخه ارجاع به مراکز پاراکلینیکی است. درصورت نیاز به تزریق آمپول یا وصل سرم هزینه این خدمات جداگانه محاسبه می گردد.

ویزیت پزشک متخصص زنان شامل معاینه ، تشخیص و در صورت نیاز نسخه دارو یا نسخه ارجاع به مراکز پاراکلینیکی است. درصورت نیاز به تزریق آمپول یا وصل سرم هزینه این خدمات جداگانه محاسبه می گردد.

ویزیت پزشک متخصص عفونی شامل معاینه ، تشخیص و در صورت نیاز نسخه دارو یا نسخه ارجاع به مراکز پاراکلینیکی است.درصورت نیاز به تزریق آمپول یا وصل سرم هزینه این خدمات جداگانه محاسبه می گردد.

ویزیت پزشک متخصص کودکان شامل معاینه،تشخیص و در صورت نیاز نسخه دارو یا نسخه ارجاع به مراکز پاراکلینیکی است. درصورت نیاز به تزریق آمپول یا وصل سرم هزینه این خدمات جداگانه محاسبه می گردد.