یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کرونا

بهترین دکتر کرونا

دکتر زینت بهرامپور عمرانی
  • دکتر زینت بهرامپور عمرانی

  • تخصص:

    متخصص داخلی ( گوارش )

  • تهران - خیابان ازادی- خیابان بهبودی - نیایش غربی- وزارت تعاون کار وامور اجتماعی درمانگاه خاوری
دکتر مریم دادگر
  • دکتر مریم دادگر

  • تخصص:

    متخصص عفونی

  • تهران - میدان پونک- طبقه ی فوقانی آزمایشگاه پاد
دکتر خالد فتحی زاده
دکتر مریم خیری
دکتر مرجان شریف زاده
دکتر عادل فلاح قاجاری
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کرونا