یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
جراح مغز و اعصاب
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر جراح مغز و اعصاب آذربایجان شرقی

دکتر علی فرشاداصل
 • دکتر علی فرشاداصل

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، نرسیده به شریعتی، بالای داروخانه سپیده
دکتر قنبر بران
 • دکتر قنبر بران

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، پاستورجدید، نرسیده به ارتش جنوبی، س دکترنظری
دکتر محمد اصغری
 • دکتر محمد اصغری

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، بین شریعتی وطالقانی، س کسری
دکتر مهدی ظاهری
 • دکتر مهدی ظاهری

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ طالقانی، بالاتر از چهارراه طالقانی، بالاتر از مسجد عربلر
دکتر مهدی ظاهری
 • دکتر مهدی ظاهری

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، انتهای خیابان آبرسانی، چهارراه عباسی، جنب ساختمان خزر
دکتر نازیلا دزنابی
 • دکتر نازیلا دزنابی

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه 2
مشاوره انلاین با بهترین متخصص جراح مغز و اعصاب