یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
گوش و حلق و بینی

پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی خراسان رضوی

احمد شاهین فر
 • احمد شاهین فر

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خسروی، بیمارستان شاهین فر
احمد مولایی
 • احمد مولایی

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، سجاد
اسداله‌ کیافر
 • اسداله‌ کیافر

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، بهشت‌2
امیر لطف‌ علی زاده
بهروز ابراهیمی
 • بهروز ابراهیمی

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن‌سینا، ساختمان‌اطبا
بهروز آزادگان
 • بهروز آزادگان

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، ابتدای عارف
محمدرضا پهلوانزاده
 • محمدرضا پهلوانزاده

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر نیشابور، خیابان امام، پاساژ ناصرانی
تقی دوگانی
 • تقی دوگانی

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران‌11 ،
جعفر حسن زاده
 • جعفر حسن زاده

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، گلستان، ساختمان گلستان
حبیب‌اله‌ دانشور
 • حبیب‌اله‌ دانشور

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، اول‌عارف‌
حسن‌ ناهیدی
 • حسن‌ ناهیدی

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دکترا، مقابل‌بهشت‌
بابک خسرویان
 • بابک خسرویان

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خ آفریقا بعد از پل آفریقا خ قبادیان شرقی پلاک 5 طبقه دوم
رامین زجاجی
 • رامین زجاجی

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان پرستار، خیابان پرستار 1، ساختمان پزشکان
ساسان‌ عین‌ القضاتی
سامان القضاتی
 • سامان القضاتی

 • تخصص:
  متخصص گوش و حلق وبینی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان احمدآباد، روبروی بیمارستان قائم، ساختمان شماره 30
48 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها