یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری ارولوژی خراسان رضوی

دکتر محمدتقی نگین‌ تاج‌
دکتر محمدرضا واسعی
 • دکتر محمدرضا واسعی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، جنب آزمایشگاه پاستور
دکتر مریم تقوی
 • دکتر مریم تقوی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان گلستان، ساختمان گلستان
دکتر مهدی لطفی
 • دکتر مهدی لطفی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دکترا
دکتر وهاب بنکدار
 • دکتر وهاب بنکدار

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، مقابل‌بنیادشهید
دکتر رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌
 • دکتر رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان ( اورولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، گلستان، ساختمان‌گلستان‌
دکتر عطااله‌ بهروز اقدم‌
دکتر محمد اسماعیلی
 • دکتر محمد اسماعیلی

 • تخصص:

  فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کوهسنگی، اسدی4ساختمان‌پزشکان‌صدر
دکتر مسیح‌ نقیبی
 • دکتر مسیح‌ نقیبی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن‌سینا، ساختمان‌اطبا
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )