یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بوشهر
کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

پزشکان متخصص کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) بوشهر

ابوطالب ابراهیم پور
 • ابوطالب ابراهیم پور

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ امام خمینی (ره)، مجتمع درمانی محمد رسول الله
شهرام عرفانیان دانشور
 • شهرام عرفانیان دانشور

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر کنگان، خ امام کوچه روبرو کیوسک راهنمایی
قاسم صادقی ساروکلایی
 • قاسم صادقی ساروکلایی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خ برق، ساختمان دی
محمدزکی عباسی
 • محمدزکی عباسی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام، ساختمان پارس
قاسم صادقی
 • قاسم صادقی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان دی
کیان امیدبخش
 • کیان امیدبخش

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ساختمان پزشکان نوید 2
مسعود چوپانی
 • مسعود چوپانی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، ساختمان پزشکان محمدرسول ا...
مهدی نادی
 • مهدی نادی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، میدان امام ، روبروی استانداری ، ساختمان پزشکان ابوالفضل
مهدی زینالی
 • مهدی زینالی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، روبروی استانداری
افشین بدل زاده
 • افشین بدل زاده

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، روبروی یگان ویژه سابق ، ساختمان پزشکان پارس
محمد زکی عباسی
 • محمد زکی عباسی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، روبروی یگان ویژه سابق ، ساختمان پزشکان پارس
احمد اسدالله
 • احمد اسدالله

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان بوشهر، شهر کنگان، خیابان 17 شهریور، جنب داروخانه دکتر مظفری
12 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها