یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
فارس

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری فارس

دکتر کیومرث ایزدپناه
 • دکتر کیومرث ایزدپناه

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • فارس - فسا - خیابان حافظ - ساختمان امیر - طبقه ۳
دکتر ابدال خانی نادر
 • دکتر ابدال خانی نادر

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان زندساختمان صدف روبروی فلسطین
دکتر ابراهیم امیر قاسمی
 • دکتر ابراهیم امیر قاسمی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان مشیر فاطمی، نبش خیابان اردیبهشت، ساختمان پرتو کلینیک، طبقه اول
دکتر ابوطالب ابراهیم پور
 • دکتر ابوطالب ابراهیم پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه سوم
دکتر احمد اعجاز
 • دکتر احمد اعجاز

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان قصر دشت، خیابان رحمت آباد، ساختمان بزرگمهر، طبقه اول
دکتر امیرقاسمی ابراهیم
 • دکتر امیرقاسمی ابراهیم

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، مشیرفاطمی اول اردیبهشت جنب بیمارستان امامی
دکتر بهمن گشتاسبی
 • دکتر بهمن گشتاسبی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند
دکتر بیژن دانشمندی
 • دکتر بیژن دانشمندی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، نبش هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه ششم
دکتر نصراله پرنداور
 • دکتر نصراله پرنداور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خ اردیبهشت ،تقاطع 20 متری ،ساختمان پرند
دکتر پرهام مسعودی
 • دکتر پرهام مسعودی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، بین خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و شهید فقیهی (صورتگر)، روبروی بانک سپه، ساختمان پزشکان فارس، طبقه پنجم