یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ارولوژی خراسان رضوی

دکتر محمدامیر خمر
 • دکتر محمدامیر خمر

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیام، بعد هدایت‌
دکتر محمدتقی نگین‌ تاج‌
دکتر محمدرضا واسعی
 • دکتر محمدرضا واسعی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، جنب آزمایشگاه پاستور
دکتر مریم تقوی
 • دکتر مریم تقوی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان گلستان، ساختمان گلستان
دکتر مهدی لطفی
 • دکتر مهدی لطفی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دکترا
دکتر وهاب بنکدار
 • دکتر وهاب بنکدار

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، مقابل‌بنیادشهید
دکتر عطااله‌ بهروز اقدم‌
دکتر مسیح‌ نقیبی
 • دکتر مسیح‌ نقیبی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن‌سینا، ساختمان‌اطبا