یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
متخصص داخلی

پزشکان متخصص داخلی خراسان رضوی

ابراهیم‌ آریان‌
ابراهیم‌ عصارنیا
ابراهیم‌ نعمت‌ پور
ابوالقاسم‌ فنونی
احمد اربابی
 • احمد اربابی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، جم، ساختمان‌جم‌
احمد خسروی
 • احمد خسروی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، محتشمی
احمد شریعتی
 • احمد شریعتی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خواجه‌ ربیع ‌44
احمد صفاری
 • احمد صفاری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، پرستار1 ،
احمد گیفانی
 • احمد گیفانی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چهارراه عباسی ،
امیر آدینه پور
 • امیر آدینه پور

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان بیمارستان امام رضا اول خیابان رازی ساختمان رازی واحد ٣٠٢
پرویز اصفهانی زاده‌
جواد رضایی
 • جواد رضایی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، فلسطین‌18
حسن‌ سعادت‌ نیا
 • حسن‌ سعادت‌ نیا

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، خ‌عارف‌5
حسن سنگچوبی
 • حسن سنگچوبی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان دکتر بهشتی، جنب داروخانه دکتر هادی زاده
حسن‌ شهبازی
 • حسن‌ شهبازی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان ‌شهدا
77 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها