یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
اصفهان
کارشناس تغذیه

پزشکان کارشناس تغذیه اصفهان

بهنام گشتی زاده
  • بهنام گشتی زاده

  • تخصص:
    کارشناس تغذیه
  • اصفهان- شاهین شهر- فرعی یک شرقی فردوسی- کلینیک پارس
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها