لیست پزشکان دکتر مهدی قاسمی روانپزشک
  • دکتر مهدی قاسمی

سلام. دکتر مهدی قاسمی هستم، روانپزشک 14:10

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:10

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:10