لیست پزشکان دکتر قوام الدین اشرفی زاده متخصص عفونی
  • دکتر قوام الدین اشرفی زاده

سلام. دکتر قوام الدین اشرفی زاده هستم، متخصص عفونی 00:24

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 00:24

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 00:24