لیست پزشکان دکتر قوام الدین اشرفی زاده متخصص عفونی
  • دکتر قوام الدین اشرفی زاده

سلام. دکتر قوام الدین اشرفی زاده هستم، متخصص عفونی 08:29

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:29

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:29