دکتر مریم کامرانپور جهرمی دکتر مریم کامرانپور جهرمی
  • درباره من دکتر مریم کامرانپور جهرمی

سلام، دکتر مریم کامرانپور جهرمی هستم متخصص داخلی ( غدد ) 20:49

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:49

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:49