لیست پزشکان دکتر مریم کامرانپور جهرمی متخصص داخلی
  • دکتر مریم کامرانپور جهرمی

سلام. دکتر مریم کامرانپور جهرمی هستم، متخصص داخلی 15:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:18