لیست پزشکان دکتر حمید یوسفی روانپزشک
  • دکتر حمید یوسفی

سلام. دکتر حمید یوسفی هستم، روانپزشک 14:49

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:49

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:49