لیست پزشکان دکتر حمید یوسفی روانپزشک
  • دکتر حمید یوسفی

سلام. دکتر حمید یوسفی هستم، روانپزشک 11:38

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:38

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:38